நிறுவனங்கள் Incubator Companies FindWeb பட்டியல்
05
நவம்பர்
2019

குளோபல் கார்டு மற்றும் கிரிப்டோகரன்சி சிறிய பிரிவுகளில் கிடைக்கிறது: மற்றொரு வின்சி-பிராண்டட் கண்டுபிடிப்பு

மெசினாவில் வின்சி தரையிறங்கும் -10 நாட்கள்

குளோபல் கார்டு மற்றும் கிரிப்டோகரன்சி சிறிய பிரிவுகளில் கிடைக்கிறது: மற்றொரு வின்சி-பிராண்டட் கண்டுபிடிப்பு

ட்ரோவாவெப், என வின்சி தூதர், இந்த வல்லமைமிக்க சுற்றுக்கான அனைத்து செய்திகளையும் தொடர்ந்து பின்பற்றுகிறது. 16 நவம்பர் நிகழ்விற்கான காத்திருப்பு Palacultura di சிசிலி வளர்கிறது, மேலும் சிலவற்றை நாங்கள் வெளிப்படுத்துகிறோம் உலகளாவிய அட்டை.

Dopo il grande evento di lancio di வின்சி என்பவர் dello scorso 19 அக்டோபர், nessuno credeva che il Circuito AWR Winci potesse stupire ancora. E invece è proprio quello che promette di fare con un'altra formidabile sorpresa che svelerà durante la tappa siciliana del suo tour. Tutti pronti all'evento di சிசிலி che si terrà tra soli 10 giorni, quindi. Perchè ci sono tante altre novità in serbo.

In arrivo l'evento Winci nella città di Messina: - 10 al grande evento al PalaCultura

Durante l’மிலனில் வின்சி நிகழ்வு sono state presentate numerose novità sul progetto. E tante altre verranno presentate ufficialmente durante l’evento di சிசிலி. Innanzitutto, verrà spiegata ancora più nel dettaglio l’app che renderà possibile caricare in modo automatico i வரவுகளை. Questa Dapp renderà ancora più facile monitorare il valore della Cryptocurrency da voi accumulata tramite la conversione dei Credits ricevuti. Si tratta di una vera e propria Dapp, ovvero un'App decentralizzata basata su tecnologia Blockchain. Tutti invitati quindi, தூதர் e வணிகர், imprenditori e privati cittadini al Palacultura.

Criptovaluta disponibile in piccoli tagli: ecco la novità che nessuno si aspettava

Ma la vera novità che verrà presentata a சிசிலி è legata alla possibilità di acquistare la Cryptocurrency மேலும் piccoli tagli. Cosa vuol dire? Le criptovalute, nonostante la popolarità si cui godono, sono un concetto ancora troppo astratto perchè tutti possano comprenderlo a pieno. Entrano in gioco tanti dati, calcoli e informazioni che possono sembrare complesse da gestire per il privato cittadino. Con வின்சி என்பவர், queste difficoltà scompaiono di colpo. Il வின்சி சர்க்யூட் infatti ha realizzato un sistema efficace per permettere a chiunque, anche a chi non non capisce nulla di criptovalute, di acquistarle in piccoli tagli. Assicurandosi così la possibilità di avere in tasca a piccoli prezzi un prodotto che aumenterà il suo valore nel tempo.

Tutti potranno avere la Criptovaluta Winci nelle loro tasche

தொடங்கி நவம்பர் 29 நவம்பர் chiunque potrà quindi acquistare la Cryptocurrency in piccoli tagli, a partire da 5 Euro. Sarà possibile grazie alle Global Card Winci che è una Loyalty Card e che permettarà agli Ambassador iscritti al Circuito AWR di avere una doppia scelta, o acquistare con i loro Credits e pagando comodamente con dei COUPON sui più Grandi portali della GDO, oppure convertirli in Winci Token alla Migliore quotazione di Mercato della giornata di Conversione. L'aspetto che rende le உலகளாவிய அட்டை accessibili a tutti è che sono erogate anche in piccoli tagli: si parte da 5, 10, 20 euro e si arriva ai tagli maggiori da 50 e 100 Euro. Verranno presentate ufficialmente proprio durante l'evento del 16 Novembre di சிசிலி, anche perchè sarà proprio dal 16 Novembre che saranno acquistabili. L’evento வின்சி என்பவர் di சிசிலி promette insomma grandi sorprese su questo progetto ambizioso che ha già conquistato migliaia di attività commerciali in tutta Italia. E che promette di espandersi a livello internazionale.தி தூதர் ஏற்கனவே பதிவுசெய்யப்பட்டவர்கள் தங்கள் பட்டியல்களை செயலகத்துடன் தொடர்பு கொள்ள வேண்டும் TrovaWeb இது நிகழ்வை ஏற்பாடு செய்கிறது

வகைகள் செய்தி

மொபைல் தீர்வுகள்

வணிக Incubator பட்டியல் கண்டுபிடித்து
வணிக Incubator பட்டியல் கண்டுபிடித்து
வணிக Incubator பட்டியல் கண்டுபிடித்து
வணிக Incubator பட்டியல் கண்டுபிடித்து

பதிப்புரிமை © ட்ரெவ்வ்வெப் srl - அன்ஷல்டோ பட்டி வழியாக, 2019 - X Messina (ME) - இத்தாலி
பங்கு மூலதனம் € 10.000,00 iv - VAT எண் 03553530837 CF - REA XX
தொடக்க சிறப்புப் பிரிவின் பதிவு 02 / 04 / XX
PEC: trovaweb@pec.it